FRK Förstahjälpskurs 4 timmars online utbildning - Tampere

ANMÄLA DIG

Förstahjälpskurs 4 timmars online utbildning

Certifierad nöd förstahjälpskurs 4 timmars utbildning enligt Röda Korsets träningsprogram kan genomföras helt online. Syftet med 4h nöd försthjälpskursen är att ge dig mod och förmåga att agera i en nödsituation, dvs i olyckor och sjukdomar. 

Onlineutbildning sker på en mobil enhet eller dator, oavsett tid och plats. Du kan pausa online-träning när som helst och fortsätta från samma punkt senare.

FRK nöd förstahjälpskurs 4-timma onlinekurs är lämplig för att upprepa längre träningar (t.ex. Första Hjälpen FH1® och Första hjälpen FH2®) en gång.

Efter anmälningen får du koden via email får att starta onlinekursen.

Tilläggsinformation: Laura Muurinen, laura.muurinen@redcross.fi

20.09.2021 - 8:30 - 20.11.2021 - 12:00

Kohtaamispaikka Tampuri
Otavalankatu 12
33100
Tampere

Tapahtuman tyyppi

Yleisötapahtumat

Hinta

99 €

Järjestäjä

SPR Tampereen osasto